ONTROERTOER

De Nieuwe OOster

EXPEDITIE over Arboretum & gedenkpark met BIJZONDERE BOMEN en VERRASSENDE VERHALEN IN DE HOOFDROL


Na het succes van 2022 wordt ONTROERTOER in 2023 wederom geprogrammeerd, de data volgen spoedig!

De ONTROERTOER is een expeditie over gedenkpark De Nieuwe Ooster rond het unieke arboretum. Met een persoonlijke visie en opmerkelijke kunstenaarsblik tast PJ Roggeband de grenzen af van deze bijzondere bomenwereld.

Deze tocht is persoonlijk geladen en biedt een kijkje in de keuken van zijn kunstenaarspraktijk. Hij laat tevens de andere kant van bomen zien zoals gewelddadige exemplaren, vreemde gebruiken en opvallende naamgeving (venijnboom, doodsbeenderenboom).

ONTROERTOER is ontwikkeld op verzoek van Museum Tot Zover in het kader van de tentoonstelling ‘vergaan’ van herman de vries. Museum Tot Zover (het uitvaartmuseum van Nederland) bevindt zich op het terrein van De Nieuwe Ooster te Amsterdam.

ONTROERKIST

Onmisbaar attribuut bij deze tocht, bevat onder meer naast foto’s en attributen ook een ONTROERDOEK.

PLATTEGROND

Schets van de route, in 2022 werd ONTROERTOER 19 keer uitgevoerd. Deze tekening werd opgenomen in de publicatie die verscheen rond de tentoonstelling ‘vergaan’ van herman de vries.

ONTROERBOOM

INSLAAPTUIN – een plek waar je ongestoord voor een groene zachte dood zou kunnen kiezen met hulpvaardige zaden en planten uit het euthenasie doe-het-zefpakket. Opgenomen in de publicatie die verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘vergaan’ van herman de vries.

ONTROERTOER (teksten, tekeningen & attributen) zoals te zien was in een vitrine tijdens de tentoonstelling ‘vergaan’ van herman de vries (april t/m september 2022) bij Museum Tot Zover te Amsterdam.

Scroll to Top